Συνεχίζουμε την παράδοση της οικογένειας που
έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του '50
και διαθέτουμε έπιπλα για εργασιακούς και μη
χώρους προσφέροντας πάντα υψηλής ποιότητας
προϊόντα κατασκευής μας (έπιπλα) και εισαγωγής
από Ιταλία και Γερμανία (κυρίως καθίσματα και
καναπέδες).

Η εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 1350μ2
στο ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου και διαθέτει δικό της
μηχανολογικό εξοπλισμό.

Βασιζόμαστε στην άμεση επαφή με τον πελάτη
και τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να κατα-
σκευάσουμε έπιπλα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες του καθε χώρου.

Βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του πελάτη
και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που να
ανταποκρίνονται στο γούστο και τις οικονομικές
του δυνατότητες.

Πιστεύουμε οτι κάθε έπιπλο πρέπει να διατίθεται
στη ΣΩΣΤΗ γι αυτό τιμή.

Συνεργαζόμαστε με εργοστάσια της Ευρώπης που
έχουν την ίδια φιλοσοφία μ'εμάς.

 

Επιπλα Γραφείου
Μικροέπιπλα Σπιτιού
Σχεδιασμός Χώρου
Ειδικές Κατασκευές